societatile comerciale devin SocietatiSocietatile Comerciale devin ,,Societati” conform art. 79 din Legea nr. 76/2012. Modificare Acte Constitutive incepand cu 15 Februarie 2013.

Conf. art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Noului Cod de Procedura Civila, societatile care au in denumire sintagma “societate comerciala” sunt obligate sa o inlocuiasca cu termenul “societate”.

 

Textul de lege - art. 79 din Legea nr. 76/2012:

„In termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile inregistrate in registrul comertului care au in denumire sintagma "societate comerciala" sunt obligate a efectua demersurile necesare inlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu denumirea inscrisa in registrul comertului la data intrarii in vigoare a prezentei legi. inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii este scutita de taxa de inregistrare”.

In conformitate cu prevederile legale, aceste societati comerciale trebuie sa se prezinte la oficiul registrului comertului in raza caruia isi au sediul, pentru a inlocui din denumirea firmei sintagma „societate comerciala” cu termenul "societate". Prevederea nu se aplica tuturor societatilor care au forma juridica SC – societate comerciala, ci numai societatilor care au in denumire sintagma “societate comerciala”.

Astfel, incepand cu data de 15 februarie 2013, aceste firme au la dispozitie 2 ani sa isi schimbe denumirea prin modificarea actului constitutiv.

Inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii este scutita de taxa de inregistrare, insa redactarea actelor sub noua denumire este o atributie care revine societatii respective.

Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2012 “Ori de cate ori prin legi si prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale ori la "societatea comerciala/societatile comerciale", dupa caz, trimiterea se considera a fi facuta la Legea societatilor nr. 31/1990 ori, dupa caz, la "societatea/societatile reglementata/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".

Contactati-ne acum completand formularul sau telefonic 0724.854.213 si va vom ajuta cu indeplinirea tuturor demersurilor si formalitatilor pentru a intra in legalitate!