informatii act constitutivCe informatii trebuie sa contina actul constitutiv?

Articolul 7 din Legea societatilor comerciale prevede toate informatiile pe care trebuie sa le contina un act constitutiv al unei societati comerciale cu raspundere limitata.

Este imperativ ca actul constitutiv sa cuprinda datele de identificare a asociatilor, si anume:

  • pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia;
  • pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale aplicabile.

Aceleasi date de identificare trebuie precizate in actul constitutiv si pentru  asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, precum si pentru  primii cenzori sau primul auditor financiar ai societatii.

In ceea ce priveste administratorii firmei, actul constitutiv trebuie sa mai stabileasca puterile ce li s-au conferit acestora si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat dar si durata mandatului acestora care poate sa fie pe perioada limitata sau nelimitata.

De asemenea, din actul constitutiv al SRL nu trebuie sa lipseasca forma, denumirea si sediul social al societatii si nici obiectul de activitate al acesteia, cu precizarea domeniului si a activitatii principale si a activitatilor secundare.

Pe langa sediul social, documentul trebuie sa precizeze si sediile secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica), atunci cand se infiinteaza o data cu societatea.

In situatia in care ele nu sunt infiintate odata cu firma, insa se are in vedere organizarea lor ulterioara, actul constitutiv trebuie sa contina conditiile pentru infiintarea lor.

Alte informatii obligatoriu de precizat intr-un act constitutiv sunt cele referitoare la capitalul social al firmei. Astfel, trebuie precizat aportul fiecarui asociat, in numerar sau in natura, precum si valoarea aportului in natura si modul in care a fost facuta evaluarea.

Tot in actul constitutiv al unei societati cu raspundere limitata este obligatoriu sa apara detalii despre cota de participare a fiecarui asociat la beneficii si la pierderi.

Potrivit normelor legale in vigoare, din actul constitutiv nu pot lipsi nici durata societatii care poate fi pe perioada determinata sau nedeterminata si informatiile despre modul in care va fi dizolvata si lichidata firma.