infiintare firma asociat starinInfiintare firma cu asociat strain

Potrivit art. 8 alin. 3 din O.G. 75/2001 un cetatean strain poate sa devina asociat in cadrul unei societati comerciale, in Romania in cazul in care in cazierul fiscal nu exista inscrise fapte de natura penala.

Avand in vedere faptul ca pentru infiintarea unei firme cu asociat roman sunt necesare informatiile din cazierul fiscal (informatii care sunt obtinute in mod automat de catre Registrul Comertului), in cazul asociatilor straini este necesara o declaratie notariala, pe proprie raspundere, ca nu este inregistrat fiscal in Romania si ca nu are datorii fiscale, ca nu are antecedente penale si ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat (dupa caz, si administrator).

Acest lucru este reglementat prin lege O.G. 75/2001, republicata in 2004 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, art.8, alin 1 si 2.

 

  • Art. 8.

(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii: 

a) la infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;   

b) la solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, a asociatiilor si fundatiilor, de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;

c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti.

(2) Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

(3) Judecatorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza desfasurarea de activitati in formele mentionate la alin. (1), in cazul in care in cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala.

(4) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera dupa 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(5) La solicitarea motivata a organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti Ministerul Finantelor Publice va furniza informatii din cazierul fiscal al contribuabililor aflati in curs de urmarire sau de judecata.

(6) In baza acordurilor fiscale internationale Ministerul Finantelor Publice poate furniza autoritatilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informatii din cazierul fiscal al contribuabililor.