etapele infiintarii unei firmeCare sunt etapele pentru infiintarea unei firme - forma juridica SRL - societate cu raspundere limitata?

 1. Prima etapa consta in verificarea disponibilităţii şi rezervării denumirii societatii.

2. A doua etapa o constituie stabilirea sediului social al societatii si inregistrarea actelor de proprietate la ANAF pentru eliberarea certificatului pentru spatiul social si adeverintei care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social.

3. In continuare in cazul imobilelor aflate la bloc este obligatoriu acordul asociatiei de proprietari, si vecinii cu pereti comuni (sus, jos, stanga, dreapta).

4. Urmatoarea etapa o reprezinta completarea Actului Constitutiv care va contine: datele de identificare ale asociatilor, forma de organizare, denumirea societatii, indicarea sediului social, sediu sedundar (punct de lucru - daca este cazul), activitatea principala, activitatea secundara, se va stabili capitalul social si cota de participarea asociatilor la profit si pierderi, se va numi minim un administrator, care va avea un mandat pe o perioada stabilita de asociati (limitata sau nelimitata).

5. Dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv - capitalul social;

6. Urmatoarea etapa este reprezentata de declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către asociati/administratori/ din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi.

7. Administratorii viitoarei societatii se vor prezenta in fata notarului pentru obtinerea specimenului de semnatura.

8. Inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala se va afla sediul social al societatii comerciale.

9. Ridicarea de la Oficiul Registrului Comertului a certificatului de inmatriculare a societatii.