capital socialCe este capitalul social?

Prin capitalul social al unei societati comerciale se intelege expresia valorica a totalitatii  aporturilor asociatilor care participa la constituirea societatii. Capitalul social mai este denumit si capital nominal.

Capitalul subscris reprezinta valoarea totala a aporturilor pentru care asociatii s-au obligat sa contribuie la constituirea societatii. Capitalul subscris coincide cu capitalul social.

Capitalul varsat este valoarea totala a aporturilor efectuate si care au intrat in patrimoniul societatii.

Capitalul social al societatii este divizat in anumite fractiuni, denumite diferit dupa forma juridica a societatii : parti de interes, parti sociale, actiuni.

Patrimoniul  societatii, il constituie totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica  apartinand societatii.

Dupa structura capitalului social si modul de impartire a acestuia, societatile comerciale se clasifica în doua categorii: societati in care capitalul social se divide in parti de interes si societati in care capitalul social se imparte in actiuni.

Capitalul social se divide in parti de interes in cazul societatii in nume colectiv si societatii în comandita simpla, precum si cazul societatii cu raspundere limitata  (parti sociale).

In cazul infiintarii unui SRL trebuie sa aveti intre 1 si 50 asociati si un capital social de minimum 200 lei valoarea minima a unei parti este de 10 lei.

O societate pe actiuni este o intreprindere cu raspundere limitata, care presupune un minim de 5 actionari. Nu exista limita maxima pentru numarul de actionari. Capitalul social minim admisibil este de 90.000 lei echivalentul a 25.000 euro.