facebook linkedin twitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Stiri juridice

 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE PFA CU DOAR 250 LEI!

  Read more...  
 • Cat Costa Infiintarea unei Firme in 2015?

  Aceasta intrebare este adresata de fiecare client care doreste infiintarea unei firme la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

  Read more...  
 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE FIRMA CU DOAR 300 LEI

  Read more...  
 • Legea nr. 202/2012 - aprobarea OUG nr. 24/2012 privind modificarea si completarea Codului fiscal

  7 Noiembrie 2012

  Read more...  
 • Modificarea legii societatilor comerciale

  Va prezentam Articolul 237 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, asa cum acesta a fost modificat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

  Read more...  
 • Prima Casa – masuri si norme modificate – OUG 60/2009 si HG 717/2009
  In M. Of. 878/2012 a fost publicata OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“,

CESIUNE PARTI SOCIALE - FIRMA

 

Cesiunea partilor sociale reprezinta transmiterea acestora catre una sau mai multe persoane, care astfel vor dobandi calitatea de asociati.

Aceasta operatiune juridica se realizeaza prin intermediul contractului de cesiune de parti sociale incheiat intre cele doua parti, actualul asociat care urmeaza sa cedeze partile sociale detinute si viitorul asociat care va prelua partile sociale.

Cesionarea partilor sociale se poate realiza la valoarea nominala a acestora, mentionata in actul constitutiv al firmei, sau se poate realiza la o valoare mai mare decat cea nominala, in aceasta situatie noul asociat avand obligatia de a achita catre stat impozitul in cuantum de 16%, procent ce se aplica asupra diferentei dintre valoarea nominala si valoarea achizitionarii.

Pentru ca cesiunea partilor sociale sa fie opozabila tertelor persoane, straine de contract, aceasta trebuie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, si astfel publicata in Monitorul Oficial.

 

  ACTE NECESARE CESIUNE FIRMA

Dosarul va cuprinde:

Etapa I. numai pentru transmiterea catre persoane care nu sunt asociati.

1. Cerere de depunere si mentionare acte (original); (descarca cerere)

2Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor AGA/ decizia asociatului unic);

3. Imputernicire avocatiala, speciala (in forma autentica) sau delegatie.

4. Dovezile privind plata taxelor legale percepute de catre Registrul Comertului.

 

 Etapa a-II-a

 1. Cerere de inregistrare (original); (descarca cerere)

2Dovada publicarii hotaririi adunarii generale a asociatilor sau a deciziei asociatului unic. Confirmarea publicarii se efectueaza de Registrul Comertului.

3. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor sau decizia asociatului unic);

4. Contractul de cesiune, in original;

5.Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice si, dupa caz, de pe certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobindesc calitatea de asociati;

6. Declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociatul unic sau de catre noii asociati care prin cesiune au dobandit parti sociale si de catre noii administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original - atestata de catre avocat conform Legii 51/1995 sau autentificata de catre notar).

7. Specimen de semnatura (daca se numeste un nou administrator - este autentificat de catre notar);

8.  Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii care sunt cooptati in societate - se obtin de la Registrul Comertului;

9. Dovezile privind plata taxelor legale percepute de Registrul Comertului.

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.

Potrivit OUG nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, inregistrarea cesiunii la firma de tip SRL sau SA  in Etapa a- II –a este conditionata de expirarea termenului de opozitie de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea a – IV – a sau, daca a fost formulata o opozitie, de prezentarea hotararii de respingere a acesteia.

 

In situatia in care doriti sa inregistrati mentiunea privind cesionarea partilor sociale la Registrul Comertului, nu ezitati sa ne contactati completand formularul sau telefonic.