facebook linkedin twitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Stiri juridice

 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE PFA CU DOAR 250 LEI!

  Read more...  
 • Cat Costa Infiintarea unei Firme in 2015?

  Aceasta intrebare este adresata de fiecare client care doreste infiintarea unei firme la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

  Read more...  
 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE FIRMA CU DOAR 300 LEI

  Read more...  
 • Legea nr. 202/2012 - aprobarea OUG nr. 24/2012 privind modificarea si completarea Codului fiscal

  7 Noiembrie 2012

  Read more...  
 • Modificarea legii societatilor comerciale

  Va prezentam Articolul 237 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, asa cum acesta a fost modificat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

  Read more...  
 • Prima Casa – masuri si norme modificate – OUG 60/2009 si HG 717/2009
  In M. Of. 878/2012 a fost publicata OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“,

REVOCARE MANDAT ADMINISTRATOR

 

In urma convocarii adunarii generale a asociatilor sau a deciziei asociatului unic pot fi luate urmatoarele hotarari:

 • prelungirea mandatului administratorului;
 • schimbarea duratei mandatului administratorului (perioada limitata de 4 ani sau perioada nelimitata);
 • revocarea mandatului administratorului si numirea unui noi administrator.

Cererea de inregistrare a modificarii/revocarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere si de control ori a reprezentantilor persoanelor juridice care indeplinesc aceasta calitate va contine urmatoarele acte:

 

 • cerere de inregistrare, in original; (descarca cerere);
 • hotararea/decizia organului competent al persoanei juridice, in original;
 • actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere si de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care indeplineste aceasta calitate, in copie certificata de parte;
 • specimenul de semnatura al noilor membri ai organelor de administrare si/sau de conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care indeplineste aceasta calitate, in original;
 • declaratia pe propria raspundere din care reiese ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea acestor calitati, in original;
 • informatiile din cazierul fiscal, in original;
 • dovada acceptarii exprese a mandatului, in cazul administratorilor sau, dupa caz, al membrilor directoratului, in original;
 • imputernicire avocatiala;
 • dovezile privind plata taxelor legale, in original.

In situatia revocarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere şi de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care indeplinesc aceasta calitate se va numi, in mod imperativ, un nou membru al organelor de administrare.

In cazul societatilor de persoane si societatii cu raspundere limitata - SRL, revocarea administratorilor se face cu votul asociatilor care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social numai cand administratorii au fost alesi de adunarea asociatilor. In schimb, in cazul in care administratorii au fost desemnati prin act constitutiv, revocarea lor se face cu votul unanimitatii asociatilor.

In scopul cunoasterii de catre terti a persoanelor care administreaza si reprezinta societatea, legea instituie anumite formalitati de publicitate, respectiv publicarea in partea a -IV- a Monitorului Oficial.

 

In situatia in care doriti sa inregistrati revocarea administratorului la Registrul Comertului, nu ezitati sa ne contactati completand formularul sau telefonic 0724.854.213 sau 0785.099.131