facebook linkedin twitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Stiri juridice

 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE PFA CU DOAR 250 LEI!

  Read more...  
 • Cat Costa Infiintarea unei Firme in 2015?

  Aceasta intrebare este adresata de fiecare client care doreste infiintarea unei firme la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

  Read more...  
 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE FIRMA CU DOAR 300 LEI

  Read more...  
 • Legea nr. 202/2012 - aprobarea OUG nr. 24/2012 privind modificarea si completarea Codului fiscal

  7 Noiembrie 2012

  Read more...  
 • Modificarea legii societatilor comerciale

  Va prezentam Articolul 237 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, asa cum acesta a fost modificat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

  Read more...  
 • Prima Casa – masuri si norme modificate – OUG 60/2009 si HG 717/2009
  In M. Of. 878/2012 a fost publicata OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“,

FUZIUNE SI DIVIZARE FIRMA

 

Ce este fuziunea? – este operatiunea prin care doua firme se unesc pentru a forma una singura. Aceasta permite consolidarea si cresterea capacitatii concurentiale a intreprinderilor, fiind si un mijloc de reorganizare a unui grup.

Ce este divizarea? – este operatiunea prin care intreg patrimoniul unei firme este impartit in mai multe fractiuni transmise simultan la mai multe firme deja existente sau noi. Divizarea se realizeaza in general in profitul firmei “mama” si are ca efect o concentrare de intreprinderi.

Fuziunea sau divizarea poate fi efectuata chiar daca firme dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii. Administratorii firme care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune  sau de divizare.

 Ce va cuprinde proiectul de fuziune sau de divizare?

 • forma, denumirea si sediul social ale tuturor firmelor implicate in fuziune sau divizare;
 • fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
 • conditiile alocarii de actiuni la firma absorbanta sau la firmelor beneficiare;
 • data de la care actiunile sau partile sociale dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
 • rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
 • cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
 • drepturile conferite de catre firma absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;
 • orice avantaj special acordat expertilor si membrilor organelor administrative sau de control ale firmelor implicate in fuziune sau in divizare;
 • data la care au fost aprobate situatiile financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii;
 • data de la care tranzactiile firmei absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand firmei absorbante sau uneia ori alteia dintre firmele beneficiare;
 • in cazul divizarii:
 • descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecarora dintre firmele beneficiare;
 • repartizarea catre actionarii sau asociatii firmei divizate de actiuni, respectiv parti sociale, la firmele beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea;

 

Care sunt efectele pe care le produce fuziunea si divizarea?

 • in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
 • in alte cazuri, de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale a asociatilor care a aprobat operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al firmei absorbante sau firmelor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor ce isi transfera patrimonial.

 

Care sunt consecintele fuziunii sau divizarii?

 • transferul, atat in raporturile dintre firma absorbita sau divizata si firma absorbanta sau societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta sau fiecare dintre societatile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
 • actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante, respectiv ai societatilor  beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
 • societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe. Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.

 

Cererea privind inregistrarea fuziunii sau a divizarii va fi insotita de:

 • proiectul de fuziune sau divizare, semnat de reprezentantii persoanelor juridice implicate, in original;
 • dovada depunerii proiectului de fuziune sau divizare la toate ORCT unde sunt inregistrate persoanele juridice implicate;
 • dovada publicarii proiectului de fuziune sau divizare vizat de judecatorul-delegat;
 • dovada numirii expertilor in vederea examinarii proiectului de fuziune sau divizare, daca este cazul;
 • declaratiile societatilor care isi inceteaza existenta privind modul de stingere a pasivului;
 • hotararile adunarilor generale ale fiecareia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizarii, in original;
 • hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei, daca este cazul, in copie legalizata;
 • actul constitutiv actualizat al persoanei absorbante/divizate partial/beneficiare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate sau actul constitutiv al persoanei/persoanelor juridice rezultate in urma fuziunii/divizarii   totale, in original;
 • situatia financiara de fuziune/divizare, in copie certificata de parte;
 • certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care isi inceteaza existenta si anexele la acestea, in original;
 • declaratiile noilor membri ai organelor de conducere si, dupa caz, de control, din care rezulta ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati, in original;
 • dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este  prevazuta de lege, in copie certificata de parte;
 • dovada indeplinirii procedurilor privind operatiunile de concentrare economica prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, daca este cazul;
 • dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original;

 

In situatia in care doriti sa inregistrati fuziunea sau divizarea la Registrul Comertului, nu ezitati sa ne contactati completand formularul sau telefonic.